Esteu aquí

Bodes Civils

Sala Jujol a Can Negre

CELEBRACIÓ MATRIMONI CIVIL


La Llei 35/1994, de 23 de desembre, autoritza els alcaldes o regidors en qui deleguin expressament a celebrar els matrimonis civils d’aquest Ajuntament.


Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona capacitada, majors d’edat o emancipats legalment, del mateix o diferent sexe, que hagin decidit contraure matrimoni i que, almenys una de les dues persones contraents estigui empadronada en Sant Joan Despí o tingui un familiar de primer grau de consanguinitat (pares, fills, filles) empadronats al municipi.

Com es pot tramitar?
Per realitzar un casament civil a l'Ajuntament s’ha de tramitar un expedient matrimonial al Registre civil del municipi on viu un dels dos contraents.  Aquest document triguen a tramitar-lo de 2 a 3 mesos i una vegada tramitat té una validesa d’un any.

Mitjançant aquest document els contraents justifiquen que reuneixen els requisits de capacitat establerts en el codi civil per tal de contraure matrimoni segons la legislació vigent.

Registre Civil de Sant Joan Despí
Adreça: Carrer Bon Viatge, 37
Telèfon: 933735502

On es poden realitzar els matrimonis civils?
Els matrimonis civils es poden realitzar a l’Ajuntament o al Jutjat de Pau.

Documentació necessària per reservar dia i hora a l’Ajuntament

  • Instància matrimonial
  • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE de les persones contraents i de dos testimonis
  • Original de l'expedient matrimonial una vegada estigui tramitat pel Registre Civil. Aquest document és imprescindible presentar-lo al Departament d’Alcaldia 15 dies abans de la celebració del matrimoni civil.


A l’Ajuntament de Sant Joan Despí les cerimònies civils no tenen taxa.

On adreçar-se:
S’ha d’adreçar al Departament d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per tal de concretar dia i hora de la cerimònia mitjançant instància de casament civil. Seguidament caldrà presentar aquesta instància de sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament.

Horari d’atenció al Gabinet d’Alcaldia:

  • Dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h 
  • Dimecres de 17.00 h a 19.00 h (excepte mesos de juliol, agost i setembre).

Adreça: Camí del Mig, 9, de Sant Joan Despí
Telèfon: 934806058

Calendari
A la reunió amb el Departament d’Alcaldia es determinarà la disponibilitat i l'espai adient.
 

Centre Jujol-Can Negre

Calendari any 2019

 
Gener Dissabte 19
Març Dissabte 16
Abril Dissabte 6
Maig Divendres 10 - Dissabte 11
Juny Dissabte 1 - Divendres 7 - Dissabte 15
Juliol Dissabte 20
Setembre Divendres 13 - Dissabte 14
Octubre Dissabte 19
Novembre Dissabte 23CALENDARI ANY 2020
 
Gener Dissabte 25
Febrer -
Març Dissabte  7
Abril Dissabte 18
Maig Divendres 15 i dissabte 16
Juny Divendres 5 - Dissabte 6
Juliol Dissabte 18
Setembre Dissabte 19
Octubre Dissabte 17
Novembre Dissabte 28Sala Jujol de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

Calendari any 2019


 
Gener Divendres 11
Febrer Divendres 15
Març Divendres 8
Abril Divendres 12
Maig Divendres 17
Juny Divendres 14 - Divendres 28
Juliol Divendres 12 - Divendres 26
Setembre Divendres 20
Octubre Divendres 18
Novembre Divendres 15
Desembre Divendres 13


Calendari any 2020
 
Gener Divendres 17
Febrer Divendres 14
Març Divendres 13
Abril Divendres 24
Maig Dissabte 22
Juny Divendres 12
Juliol Divendres10
Setembre Divendres 18
Octubre Divendres 23
Novembre Divendres 20
Desembre Divendres 11Transcorreguts 15 dies des de la celebració del matrimoni es podrà recollir el llibre de família al Registre Civil de Sant Joan Despí.

En cas que tinguin fills comuns, i per tant, llibre de família anterior al matrimoni, hauran de presentar-lo prèviament al Registre Civil per tal que puguin fer-hi la inscripció del matrimoni.