Esteu aquí

El ple municipal

El Ple municipal de l'Ajuntament és el màxim òrgan del govern de la ciutat.

Està integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per l'alcalde. A Sant Joan Despí, el nombre de membres que componen el Ple és de 21, en proporció al nombre d'habitants.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

El Ple municipal de l'Ajuntament es convoca generalment, en sessió ordinaria, l'últim dijous de cada mes (exepte a l'agost), normalment a les 20 hores, a la sala de sessions de l'edifici consistorial. Fora d'aquesta periodicitat, es convoquen sessions extraordinàries, bé per la importància de les qüestions a tractar o bé perquè la urgència per a conèixer els assumptes no permet esperar a la propera sessió ordinària. 

Al ple estan convocats els 21 regidors electes, que configuren grups municipals i que, segons les darreres eleccions locals (24 de maig de 2015) es distribueixen de la següent manera:

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP): 11 regidors
SiQueEsPot/SíSePuede: 2 regidors
ERC-MES-AM: 2 regidors
Ciutadans (C's): 2 regidors
ICV-EUiA-E: 2 regidors
Partit Popular (PP): 1 regidor
Convergència i Unió (CIU): 1 regidor

PODEU CONSULTAR LES  CONVOCATÒRIES DE SESSIONS DE PLE

DISPOSEU DELS VÍDEOS DE LES SESSIONS DE PLE AL CANAL DE YOUTUBE DE DESPI TV