Esteu aquí

El ple municipal

Pleno municipal

El Ple municipal de l'Ajuntament és el màxim òrgan del govern de la ciutat.

Està integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per l'alcalde. A Sant Joan Despí, el nombre de membres que componen el Ple és de 21, en proporció al nombre d'habitants.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

El Ple municipal de l'Ajuntament es convoca generalment, en sessió ordinaria, el segon dijous de cada mes (exepte a l'agost), normalment a les 20 hores, a la sala de sessions de l'edifici consistorial. Fora d'aquesta periodicitat, es convoquen sessions extraordinàries, bé per la importància de les qüestions a tractar o bé perquè la urgència per a conèixer els assumptes no permet esperar a la propera sessió ordinària. 

Al ple estan convocats els 21 regidors electes, que configuren grups municipals i que, segons les darreres eleccions locals (24 de maig de 2015) es distribueixen de la següent manera:

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP): 11 regidors
SiQueEsPot/SíSePuede: 2 regidors
ERC-MES-AM: 2 regidors
Ciutadans (C's): 2 regidors
ICV-EUiA-E: 2 regidors
Partit Popular (PP): 1 regidor
Convergència i Unió (CIU): 1 regidor


Vídeo de l'últim ple del día 23 de febrer de 2017

 

PODEU CONSULTAR LES  CONVOCATÒRIES DE SESSIONS DE PLE

DISPOSEU DELS VÍDEOS DE LES SESSIONS DE PLE AL CANAL DE YOUTUBE DE DESPI TV

Fitxers adjunts: