Esteu aquí

Generals 2019

Eleccions a les Corts Generals de 28 d’abril del 2019


Web per a la consulta de Cens Electoral de l’Institut Nacional d’Estadística

Durant el període electoral, estarà disponible a Internet un servei de consulta perquè els electors puguin comprovar les dades de la seva inscripció al cens electoral, a l'adreça: https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones.


Cens electoral i dret de vot

En aquestes eleccions poden participar els electors del CER i els electors del CERA, aquests últims han de formular la sol·licitud de vot a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la seva província d'inscripció.

• CER: Cens dels electors espanyols residents
• CERA:Cens dels electors espanyols residents - absents que viuen a l'estranger


Cens vigent

D'acord amb l'article 39.1 de la LOREG, el cens vigent per a les eleccions que se celebraran el 28 d’abril de 2019 serà el tancat l'1 de gener de 2019 i recull els moviments comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils esdevinguts fins el 28 de desembre de 2018. En aquest cens s'incorporaran les reclamacions estimades.


Servei de consulta del cens electoral i reclamacions

De l’11 al 18 de març, els ajuntaments mantindran un servei de consulta del cens vigent; les llistes d'electors residents a l'estranger es podran consultar també en aquestes mateixes dates en els consolats.

De l’11 al 18 de març, qualsevol persona pot presentar reclamació sobre les seves dades censals en els ajuntaments, consolats o directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral.

Totes les reclamacions presentades es resolen en els tres dies següents i es notifiquen als interessats.


Enviament de targetes censals

L'Oficina del Cens Electoral remet una targeta censal a tots els electors amb les seves dades d'inscripció en el cens electoral i a la mateixa s'informa de la taula, el local electoral i l'adreça on els correspon votar. Aquests enviaments es realitzaran a partir de l’1 d’abril. Qualsevol canvi a les dades de la taula o en relació al local electoral, posterior a l’enviament de la targeta censal, serà comunicat als electors.


Vot per correu dels electors residents a Espanya

Els electors residents poden sol·licitar el vot per correu del 5 de març al 18 d’abril. Per fer-ho és necessari emplenar una sol·licitud disponible a qualsevol oficina de Correus d'Espanya i dirigir-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la seva província d'inscripció. Els electors han de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Els electors que sol·licitin el vot per correu no poden votar personalment a la mesa electoral.

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l'elector, entre el 8 i el 21 d’abril, per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot.

Rebuda la documentació, aquests electors han d'enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, no més tard del 24 d’abril.


Vot per correu dels electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l'estranger

Els electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l'estranger, una vegada efectuada la convocatòria, que prevegin romandre en aquesta situació fins el dia de la votació, i que desitgen participar en les eleccions, han de figurar inscrits en el Registre de Matrícula Consular com no residents i sol·licitar la documentació per exercir el dret de sufragi des de l'estranger a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, no més tard del dia 30 de març. Aquesta sol·licitud s'ha de lliurar personalment a l'Oficina consular de carrera o secció consular d’Ambaixada (Consolat espanyol més pròxim a la seva residència a l'estranger).

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l'elector al domicili a l'estranger indicat en la sol·licitud, entre el 2 i el 8 d’abril per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot. Aquest termini pot ser ampliat fins el 16 d’abril en el cas d'haver-hi impugnació de candidats. Rebuda la documentació, els electors han d'enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, no més tard del 24 d’abril.


Vot dels electors residents absents que viuen a l'estranger

Els electors residents a l'estranger que vulguin exercir el seu dret a votar a les eleccions a les Corts Generals de 28 d’abril de 2019 han de formular mitjançant imprès oficial la sol·licitud de vot dirigida a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província corresponent al seu municipi d'inscripció.

L'Oficina del Cens Electoral ha enviat a tots els electors residents a l'estranger amb dret de vot a les eleccions a les Corts Generals l'imprès oficial de sol·licitud de vot, que inclou una clau que possibilita la seva formulació per Internet.

Les sol·licituds de vot han de ser formulades pels electors del 5 al 30 de març i es poden fer per Internet o ser enviades a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent per fax o correu postal.

Per fer ús d'Internet és necessari accedir a la seu electrònica de l'INE, Sol·licitud de vot dels electors del CERA i identificar-se amb un certificat electrònic associat al DNI de l'elector i reconegut per la Seu o amb la clau enviada a l'imprès oficial.


Informació general

Serveis on s'atendran totes les consultes que puguin ser formulades en relació amb aquestes eleccions:

• Ajuntament de Sant Joan Despí: Servei d'atenció presencial i telefònica al número 93 480 60 00 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimecres de 16.30 a 19 hores
• Oficina del Cens Electoral: Servei d'atenció telefònica en el 901 101 900 en horari de dilluns a divendres no festius de 9 a 14 hores, excepte els dies 18 i 25 de març i 25 d’abril que s'amplia de 16 a 18 hores, i el 28 d’abril, dia de la votació, en què l'horari serà de 8 a 20 hores

Per Internet, els tràmits disponibles són:

• Per consultar les dades d'inscripció per Internet, s'exigeix ​​un certificat electrònic dels publicats per la seu electrònica de l'INE. Qui no tingui un certificat dels indicats no podrà obtenir informació particularitzada a través d'aquest mitjà

El servei estarà disponible durant tot el procés electoral, inicialment amb la informació de les llistes de consulta i, un cop resoltes les reclamacions, amb el cens electoral de votació.

• Consulta de taula i local electoral on li correspon votar, sense necessitat de posseir el certificat digital, per diferents criteris de cerca, aportant com dades obligatòries la província, el municipi i la inicial del primer cognom, a través de l'adreça https: / /sede.ine.gob.es/consulta_mesas_locales

• Consulta de l'estat de l'enviament de la documentació per al vot per correu. Per aquesta consulta cal aportar l'identificador (DNI o passaport) i la data de naixement, a l'adreça https://sede.ine.gob.es/consulta_voto_correo


La identificació per votar i/o realitzar consulta del cens o reclamació es realitzen amb la següent documentació personal (han de ser originals, no fotocòpies)

• Document nacional d'identitat (DNI)
• Passaport (amb fotografia)
• Permís (carnet) de conduir (amb fotografia)


Col·legis electorals i meses a Sant Joan Despí

A Sant Joan Despí hi haurà 46 meses repartides en 9 col·legis electorals:

• Poliesportiu Municipal Salvador Gimeno (c. Major, 75)
• Centre Cívic Sant Pancraç (ps. del Canal, 2)
• Centre Jujol-Can Negre (pl. Catalunya, s/n)
• Escola Bressol Sol Solet (rbla. Josep Maria Jujol, 5)
• Biblioteca Miquel Martí i Pol (av. Barcelona, 83)
• ICARTH -antiga escola Pascual Cañís- (c. Orfeó Català, 6)
• Centre Cívic les Planes (c. John F. Kennedy, 4)
• Centre Cívic Antoni Gaudí (pl. de l'Estatut, 5)
• Centre Cívic Torreblanca (c. Rubió i Tudurí, 5)