Esteu aquí

Generals 2019 (10 de novembre)Sorteig públic de les meses electorals


El dilluns 21 d’octubre, a les 18 hores, tindrà lloc el sorteig de membres de mesa electoral en Junta de Govern mitjançant sessió pública, per a les properes Eleccions Generals del 10 de novembre de 2019. El sorteig es realitzarà entre la totalitat de persones censades al nostre municipi. Les condicions establertes legalment per ser membres de mesa són ser menor de 70 anys el dia de la votació –tot i que amb 65 anys poden demanar ser substituïts– i major de 18 anys el dia del sorteig.


Exposició del cens electoral del 30 de setembre al 7 d'octubre

El període d’exposició al públic del cens electoral per a les properes eleccions generals del 10 de novembre de 2019 serà del 30 de setembre al 7 d'octubre, ambdós inclosos. Es pot consultar a través de la pàgina web de l’Institut Nacional d’Estadística (www.ine.es) i presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (camí del Mig, 9).

En cas necessari, es podran fer les pertinents reclamacions sobre inclusions, exclusions o modificacions en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i dimecres de 16.30 a 19 hores, a les dependències de l’OAC.

Per poder exercir el dret de vot a les eleccions generals és necessari estar inscrit correctament en el cens electoral.


Web per a la consulta del Cens Electoral de l'Institut Nacional d'Estadística

Durant el període electoral, estarà disponible a Internet un servei de consulta perquè els electors puguin comprovar les dades de la seva inscripció en el cens electoral, a l'adreça https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_eleccions


Cens electoral i dret de vot

En aquestes eleccions poden participar els electors del CER i els electors del CERA, aquests últims han de formular la sol·licitud de vot a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la seva província d'inscripció.
  • CER. Cens dels electors espanyols residents a Espanya
  • CERA. Cens dels electors espanyols residents-absents que viuen a l'estranger

Cens vigent

D'acord amb l'article 39.1 de la LOREG, el cens vigent per a les eleccions que se celebraran el 10 de novembre de 2019 és el tancat l'1 de juliol de 2019 i que recull els moviments comunicats pels ajuntaments. En aquest cens s'incorporaran les reclamacions que resultin estimades.


Servei de consulta del cens electoral i reclamacions

Durant un termini de vuit dies, del 30 de setembre al 7 d'octubre, els ajuntaments mantindran un servei de consulta del cens vigent; les llistes d'electors residents a l'estranger es podran consultar també en aquestes mateixes dates als consolats.

Del 30 de setembre al 7 d'octubre, qualsevol persona pot presentar reclamació sobre les seves dades censals en ajuntaments, consolats o directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral.

Totes les reclamacions presentades es resolen en els tres dies següents i es notifiquen als interessats.


Enviament de targetes censals

L'Oficina del Cens Electoral remetrà una targeta censal a tots els electors residents a Espanya amb les seves dades d'inscripció en el cens electoral. En aquesta targeta s'informarà de la taula, el local electoral i la seva adreça, on els correspon votar. Aquests enviaments es realitzaran del 17 al 25 d'octubre. Qualsevol canvi en les dades de la taula o del local electoral, posterior al que s'hagi informat en la targeta censal, serà comunicat als electors.


Vot per correu dels electors residents a Espanya

Els electors residents a Espanya poden sol·licitar el vot per correu del 24 de setembre al 31 d'octubre de 2019. Per a això és necessari omplir una sol·licitud disponible a qualsevol oficina de Correus d'Espanya i dirigir-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la seva província d'inscripció. Els electors han de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Els electors que sol·licitin el vot per correu no poden votar personalment a la mesa electoral.

Poden omplir la sol·licitud de vot per correu per internet, sense necessitat de tenir certificat digital, i portar les dues impressions que s'obtenen a l'oficina de Correus.

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l'elector, entre el 21 d'octubre i el 3 de novembre, per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot. Rebuda la documentació, aquests electors han d'enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, no més tard del 6 de novembre.


Vot per correu dels electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l'estranger

Els electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l'estranger, una vegada efectuada la convocatòria i que prevegin romandre en aquesta situació fins al dia de la votació i que desitgin participar en les eleccions, han de figurar inscrits en el Registre de Matrícula Consular com no residents i sol·licitar la documentació per exercir el dret de sufragi des de l'estranger a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, no més tard del dia 19 d'octubre. Aquesta sol·licitud s'ha de lliurar personalment a l'Oficina consular de carrera o secció consular d'Ambaixada (consolat espanyol més pròxim a la seva residència a l'estranger).

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l'elector al domicili a l'estranger indicat en la sol·licitud, entre el 15 i el 21 d'octubre per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot. Aquest termini pot ampliar-se fins al 29 d'octubre en cas d'haver-hi impugnació de candidats. Rebuda la documentació, els electors han d'enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, no més tard del 6 de novembre.


Vot dels electors residents absents que viuen a l'estranger

Els electors residents a l'estranger que van sol·licitar el vot en les eleccions a Corts Generals del 28 d'abril de 2019 i que va ser acceptat per la Delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral, no han de sol·licitar-lo per a les eleccions del 10 de novembre. S'ha enviat una comunicació a cada elector que es troba en aquesta situació per informar-los que la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral els enviarà la documentació corresponent una vegada que es disposi de les paperetes de les candidatures proclamades.

Els electors residents a l'estranger que no van sol·licitar el vot en les eleccions generals del 28 d'abril que vulguin exercir el seu dret a votar en les eleccions a Corts Generals del 10 de novembre, han de formular mitjançant imprès oficial la sol·licitud de vot dirigida a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província corresponent al seu municipi d'inscripció. L'Oficina del Cens Electoral ha enviat a tots els electors residents a l'estranger que no van sol·licitar el vot en les eleccions del 28 d'abril l'imprès oficial de sol·licitud de vot, que inclou una clau que possibilita la seva formulació per internet. La clau enviada per a les eleccions del 28 d'abril és vàlida per a les eleccions del 10 de novembre.

Les sol·licituds de vot han de ser formulades pels electors del 24 de setembre al 19 d'octubre i es poden fer per internet o ser enviades a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent per fax o correu postal. Per fer ús d'internet és necessari accedir a la seu electrònica de l'INE, Sol·licitud de vot dels electors del CERA i identificar-se amb un certificat electrònic associat al DNI de l'elector i reconegut per la Seu o amb la clau enviada a l'imprès oficial.


Informació general

Serveis en els quals s'atendran totes les consultes que puguin ser formulades en relació amb aquestes eleccions:
  • Ajuntament de Sant Joan Despí: Servei d'atenció presencial i telefònica al número 93 480 60 00 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimecres de 16.30 a 19.00 hores
  • Oficina del Cens Electoral: Servei d'atenció telefònica al 901 101 900 en horari de dilluns a divendres no festius de 9 a 14 hores. El dia de la votació, el 10 de novembre, l'horari serà de 8 a 20 hores

Per internet, els tràmits disponibles són:
  • Per a les consultes a les dades d'inscripció per internet, s'exigeix ​​un certificat electrònic dels publicats per la seu electrònica de l'INE. Qui no tingui un certificat dels indicats no podrà obtenir informació particularitzada a través d'aquest mitjà. El servei estarà disponible durant tot el procés electoral, inicialment amb la informació de les llistes de consulta i, un cop resoltes les reclamacions, amb el cens electoral de votació
  • Consulta de taula i local electoral on li correspon votar, sense necessitat de posseir el certificat digital, per diferents criteris de cerca, aportant com a dades obligatòries la província, el municipi i la inicial del primer cognom, a través de l'adreça https://sede.ine.gob.es/consulta_meses_locals
  • Consulta de l'estat de l'enviament de la documentació per al vot per correu. Per a aquesta consulta cal aportar l'identificador (DNI o passaport) i la data de naixement, a l'adreça https://sede.ine.gob.es/consulta_vot_correu

La identificació per votar i/o realitzar consulta del cens o reclamació es realitza amb la següent documentació personal (han de ser originals, no fotocòpies):
  • Document nacional d'identitat (DNI)
  • Passaport (amb fotografia)
  • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia)

Informació col·legis electorals i meses a Sant Joan Despí:

A la ciutat hi haurà els següents col·legis electorals:

Pabelló Municipal Salvador Gimeno (c. Major, 75)
Centre Cívic Sant Pancraç (ps. del Canal, 2)
Centre Jujol-Can Negre (pl. Catalunya, s/n)
Escola Bressol Sol Solet (rambla Josep M. Jujol, 5)
Biblioteca Miquel Martí i Pol (av. Barcelona, 83)
ICARTH -antiga Escola Pascual Cañís- (c. Orfeó Català, 6)
Centre Cívic Les Planes (c. John F. Kennedy, 4)
Centre Cívic Antoni Gaudí (pl. Estatut, 5)
Centre Cívic Torreblanca (c. Rubió i Tudurí, 5)

Districtes: 5
Seccions: 21
Meses: 46
Cens electoral: 25.466 electors

Consulta el mapa dels col·legis electorals