Esteu aquí

Municipals 2019

CIUTADANS NACIONALITAT NO ESPANYOLA - ELECCIONS MUNICIPALS I AL PARLAMENT EUROPEU 2019


Ciutadans nacionals de països de la UE

De cara al proper mes de maig de 2019 està prevista la celebració tant d'eleccions municipals com al Parlament Europeu. L'article 210 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, estableix que, perquè un ciutadà, no espanyol, de la Unió Europea i resident a l’Estat pugui exercir el dret de sufragi actiu a Espanya, haurà d'haver optat prèviament en aquest sentit.

Tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya, que reuneixin els requisits per a ser electors exigits per als espanyols, poden manifestar la seva voluntat de votar a Espanya en els Ajuntaments corresponents a la seva residència. Per realitzar la manifestació de voluntat l'interessat haurà de complimentar la declaració formal habilitada per aquest efecte.

Les actuacions que l'Oficina del Cens Electoral té previstes realitzar per a la formació del cens electoral dels ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu 2019 són les següents:

Durant el mes d'octubre de 2018 s'enviaran comunicacions des de l’Oficina del Cens Electoral als ciutadans de països de la Unió Europea que resideixin a Espanya perquè puguin realitzar la manifestació de voluntat d'exercir el dret de sufragi. Aquestes comunicacions s'enviaran a aquells ciutadans als quals l'Oficina del Cens Electoral no s'hagi dirigit amb motiu d'anteriors eleccions (municipals o al Parlament Europeu) i no hagin realitzat la manifestació de votar a Espanya davant els seus respectius ajuntaments.

Els que rebin la comunicació podran realitzar la manifestació emplenant la declaració que rebran, remetent-la per correu postal gratuït dirigit a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, si disposen del Número d'Identitat d'Estranger (NIE), podran complimentar-la de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'INE (Institut Nacional d'Estadística) o també directament davant de l'Ajuntament on estan empadronats.


Ciutadans nacionals de països amb Acord de reciprocitat per a les eleccions municipals

Els nacionals de països amb Acords reconeixent el dret a votar en les eleccions municipals, residents a Espanya, que reuneixin els requisits establerts en els mateixos per a ser electors, poden sol·licitar la inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals de 2019.

Els Països amb Acords en vigor són: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago.

Les actuacions que l'Oficina del Cens Electoral té previstes per a la formació del cens electoral dels ciutadans nacionals de països amb Acord de reciprocitat per a les eleccions municipals són les següents:
Durant el mes de novembre de 2018 l'Oficina del Cens Electoral té previst remetre una comunicació amb l'imprès de sol·licitud inclòs.

Aquells ciutadans que rebin la comunicació podran realitzar la manifestació emplenant la declaració que rebran, remetent-la per correu postal gratuït dirigit a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, si disposen del nombre d'identitat d'estranger (NIE), podran manifestar-la de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'INE (Institut Nacional d'Estadística) o també davant l'Ajuntament de la seva residència.

El termini de presentació de les sol·licituds es realitzarà de l'1 de desembre de 2018 al 15 de gener del 2019.

Per a més informació poden dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.