Esteu aquí

Modificacions pressupostàries

En aquest apartat es poden consultar les modificacions de crèdit per exercicis. A continuació hi ha la corresponent a les modificacions de l'exercici 2016.