Esteu aquí

Nou Pla d'ocupació per a l'any 2020

Descripció de la plaça

Contractatació de persones aturades. És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de diferents perfils professionals per a
cobrir 19 llocs de treball a diferents departaments municipals.

Període presentació d'instàncies

El termini de presentació de candidatures serà de 11 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l’oferta d’ocupació a la Borsa local d’ocupació xarxa Xaloc.
 

Requisits

Consulteu les bases que s'adjunten