Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 10/12/2018 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)
 

  1. Proposta per aprovar la pròrroga de l’arrendament del local de Av. Generalitat núm. 20 de Sant Joan Despí.
  2. Proposta d’aprovació provisional l’adhesió als preus públics aprovats per l’AMB per aplicar a la xarxa de deixalleries metropolitanes, a la mancomunada de La Fontsanta.
  3. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’annex 1 preu públic pels serveis d’escoles bressol municipals, de l’ordenança fiscal 21/2018.
  4. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’annex 7 preu públic per activitats a Can Negre, de l’ordenança fiscal 21/2018.