Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 20/12/2018 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal del mes de desembre


ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta anterior de 29 de novembre de 2018
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

3. Dictamen d’aprovació del pressupost general 2019
4. Dictamen d’aprovació de la plantilla de personal general 2019
5. Dictamen  d’aprovació de la relació de llocs de treball per a l’any 2019
6. Dictamen d’aprovació de d’aplicació de les mesures previstes al II acord per la millora de l’Ocupació Pública i les condicions de treball i a la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018


PART DE CONTROL

7. Moció presentada pel grup municipal de CIU de suport a la decisió dels presos polítics Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull i Joaquim Forn d’iniciar una vaga de fam.

8. Precs i preguntes.