Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

dijous 17/12/2020 20:00h - Ajuntament

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 de novembre de 2020.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen d'aprovació definitiva de l’avantprojecte edificatori i de distribució en subunitat edificatòria, de la unitat de parcel·la núm. 9, “Modificació del Pla Especial d’adequació normativa del Pol. Ind. Fontsanta”, situada a l’Av. Mare de Déu de Montserrat 49a, cantonada C.Sant Martí de l’Erm, 28 (ara C. Marie Curie 28), d’aquest municipi.
4. Dictamen autorització a la SMM. Aparcamientos Despí SA, per signar una operació de préstec de liquiditat amb l’Institut Català de Finances destinada al finançament de circulant.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

5. Dictamen d'adjudicació del contracte que te per objecte el Subministrament en règim d'arrendament tecnològic amb opció de compra, dels sistemes d'informació i els serveis associats de l'Ajuntament de Sant Joan Despí (infraestructura de servidors)

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6. Dictamen d'aprovació inicial de la modificació de la ordenança reguladora de les Instal·lacions esportives de Sant Joan Despí.
 

PART DE CONTROL


7. MOCIONS
7.1 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per millorar la qualitat de l’aire als espais tancats dels edificis municipals.

8. Precs i preguntes.