Esteu aquí

Fins al 15 de maig es poden presentar les sol·licituds dels ajuts per pagar l'IBI

09/04/2019 - Acció social

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha obert el termini de presentació de sol·licituds als ajuts econòmics per al pagament de fins al 50% de l'import de l'IBI (Impost de Béns Immobles) corresponent a l'any 2019. Aquests ajuts estan adreçats a persones en situació de vulnerabilitat social que han de pagar l'IBI del seu habitatge habitual, tant si són propietàries com si estan de lloguer.

Per acollir-se a la subvenció, la persona sol·licitant ha de complir un seguit de requisits, entre els quals hi ha el de residir de forma continuada a Sant Joan Despí des de l'1 de gener de 2019; que l'habitatge per al qual demana l'ajut sigui la seva residència habitual; que ni la persona sol·licitant ni les persones de la seva unitat familiar constin com a contribuents per cap altre immoble; que el conjunt d'ingressos anuals bruts de la persona sol·licitant i de la unitat de convivència no superi el límit econòmic que fixen les bases de la convocatòria, i que l'habitatge tingui un valor cadastral inferior a 130.000 euros o estigui sotmès a règim de protecció pública.

A les bases d'aquesta convocatòria d'ajuts podeu consultar tots els requisits i la documentació que cal presentar. Les bases estan disponibles al web municipal, als centres cívics Sant Pancraç i les Planes, a l'Àrea de Serveis a la Persona i a l'Ajuntament.

Les sol·licituds per acollir-se als ajuts econòmics per al pagament de l'IBI es poden presentar fins al 15 de maig a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament (camí del Mig, 9). L'ajut es farà efectiu mitjançant la compensació del rebut de l'IBI de 2019.

Descarrega les bases reguladores i l'imprès de sol·licitud a www.sjdespi.net/wca/la-ciutat-temes/accio-social/ajuts-libi