Esteu aquí

Crònica del Ple: Sessió ordinària de Gener de 2018

25/01/2018 - Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 25 de gener de 2018 en sessió ordinària, va començar amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior i amb la lectura de les resolucions de l'Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals de Partit Popular (PP), Convergència i Unió (CiU), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede (SQP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictàmens:

En l'àmbit relatiu a l'Àrea d'Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, Convivència i Serveis Generals, es va aprovar l'expedient i la convocatòria per a l'adjudicació del contracte que té per objecte la prestació del Servei de manteniment i neteja de les zones enjardinades i de l'arbrat del municipi de Sant Joan Despí, amb el vot favorable de CiU, ICV-EUiA, Cs, ERC, SQP i PSC i l'abstenció del PP. A continuació, es va aprovar la modificació de l'annex 9 de l'ordenança fiscal 19 de «Taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local», que va rebre el suport de CiU, PP, ICV-EUiA, Cs, ERC i PSC i el vot en contra de SQP. Per unanimitat, va quedar aprovada la xifra oficial de població de Sant Joan Despí a data 1-1-2017, que queda fixada en 33.873 habitants.


En la part de Control, el PP va presentar una moció per recolzar i defensar la presó permanent revisable, que no va sortir endavant ja que va registrar el vot a favor del PP, l'abstenció de Cs i el vot en contra de CiU, ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC. Tampoc va prosperar la moció de Cs de rebuig a l'augment de les tarifes i l'actual sistema de finançament del transport públic a la regió metropolitana i els municipis gestionats per l'Autoritat del Transport Metropolità, que va tenir el vot a favor de PP i Cs, l'abstenció d'ERC i el vot contrari de CiU, ICV-EUiA i PSC.


A l'apartat de Precs i Preguntes, ERC va preguntar si l'Ajuntament té previst peatonalitzar un tram de carrer a Les Planes i va demanar informació sobre una partida pressupostària de difusió de les festes de Carnaval. SQP va preguntar per les modificacions en les àrees d'aparcament regulades del barri Centre, pel canvi d'ubicació del mercat ambulant del Centre, per la realització d'un informe sobre l'impacte de la zona blava del barri de Les Planes i per la situació actual del parc de vehicles de la Policia Local.

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes de violència masclista.