Esteu aquí

Crònica del Ple: Sessió ordinària del mes de febrer de 2019

28/02/2019 - Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 28 de febrer de 2019 en sessió ordinària, va començar amb l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior i de la sessió extraordinària del 12 de febrer de 2019 i amb la lectura de les resolucions de l'Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals de Convergència i Unió (CiU), Partit Popular (PP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede (SQP) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictàmens.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea d'Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, Convivència i Serveis Generals, el Ple va fer l'aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del polígon PA9, de la modificació del Pla General Metropolità, delimitat per l’avinguda de Barcelona, carrer Fontsanta i carrer dels Frares de Sant Joan Despí i l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del polígon PA2, de la modificació del Pla General Metropolità, delimitat per l’avinguda de Barcelona, carrer Fontsanta i carrer dels Frares de Sant Joan Despí, amb els vots a favor de CiU, PP, ICV-EUiA, Cs, ERC i PSC i l'abstenció de SQP. També es va fer efectiva l'aprovació inicial de la modificació de l’article 277 de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità, relativa  a les disposicions sobre habitatge d’ús turístic al terme municipal de Sant Joan Despí, amb el suport de CiU, ICV-EUiA, ERC i PSC i l'abstenció de PP, Cs i SQP. Finalment, el Ple va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració i encàrrec de gestions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina local d’habitatge, any 2019 i el conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, any 2019.

En l'apartat de control, es van aprovar per unanimitat la moció presentada pels grups municipals de PSC, SQP, ERC, Cs, ICV-EUiA i CiU per sol·licitar col·laboració d’ajuts mínims per a les empreses agràries del municipi i la moció presentada pel grup municipal de ERC sobre la inclusió al catàleg del patrimoni local d’una escultura als terrenys de l’empresa Gallina Blanca. Per la seva banda, el Ple va rebutjar la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans de rebuig de la impunitat i l’indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017, que va tenir els vots a favor de Cs i de PP i els vots en contra de CiU, ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC.

En l'apartat de Precs i preguntes, ERC va preguntar sobre els barems que regulen els ajuts a la ciutadania per a l'exempció de la taxa d'escombraries i sobre les previsions de futur per als terrenys on s'ubica l'empresa Gallina Blanca.

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes de violència masclista.