Esteu aquí

Activat un episodi per alta contaminació atmosfèrica a la conurbació de Barcelona

25/04/2018 - Medi Ambient

La Generalitat de Catalunya ha declarat un episodi per alta contaminació atmosfèrica a 40 municipis de la conurbació de Barcelona, inclòs Sant Joan Despí. Els nivells de partícules PM10 són elevats a causa de la intrusió de pols d'origen africà, fet que ha comportat l'activació de l'episodi de contaminació. Es recomana reduir els desplaçaments en vehicle privat i realitzar els trajectes a peu, en bicicleta o en transport públic. També cal moderar l'activitat física a l'aire lliure, sobretot la de persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars.
 
Les partícules PM10 són un dels contaminants més nocius per a la salut de les persones. Des de dissabte passat s'està produint un fenomen d'intrusió de pols africana que ha fet augmentar la concentració de partícules en supensió en l’aire, segons la Generalitat. Dilluns passat es va activar un avís de forma preventiva i durant quatre dies consecutius s’han enregistrat superacions del valor límit diari a més d’una estació, fet que ha portat a la declaració de l'episodi per alta contaminació.
 
Davant aquesta situació d'elevada contaminació atmosfèrica, es recomana a la ciutadania:
 
  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
  • Utilitzar el transport públic.
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat. Si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa, etc.
  • Utilitzar el cotxe compartit.
  • Realitzar una conducció eficient. Arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.
  • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que produeixi les emissions més baixes.
  • Regular la climatització de les llars.
  • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades.
  • Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
 
Els nivells de partícules són elevats a tot el territori. Per aquest motiu és convenient que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderin l’activitat a l’aire lliure. També es demana a tota la població evitar l’exercici físic intensiu a l’exterior.