Esteu aquí

Convenis i subvencions

Convenis de col·laboració
En aquest apartat podreu consultar els convenis de col.laboració signats per l'Ajuntament de Sant Joan Despí. Aquí hi són tots.

Als documents adjunts, podeu trobar la informació relativa als convenis de col-laboració amb les entitats locals i les bases generals de subvencions per a 2016.
PDF icon publicitat-atorgament-subvencions-2015.pdf
PDF icon bases_especifiques_annexes_2016.pdf

Convocatòries de subvencions i ajuts
Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

La llei 38/2003 general de subvencions estableix en el seu article 8 la necessitat de disposar d'un pla estratègic en matèria de subvencions.  A continuació pots consultar el pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Sant Joan Despí per al periode 2017-2019.

PDF icon pla_estrategic_de_subvencions.pdf


Subvencions atorgades
Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens?  Pots veure a qui i a què s'han destinat. Aquí hi són totes.

La Junta de Govern de 21/11/2016 va aprovar les BASES DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 2017.
En aquestes bases s’hi recullen tots els conceptes subvencionables des dels diferents àmbits d’actuació com la promoció associativa, l’esport, l’educació, infància i família, l’acció social i igualtat, el medi ambient, la joventut, solidaritat i cooperació, gent gran i sanitat, així com el termini de presentació de sol·licituds, justificació econòmica i memòria d’activitats.

A més, tota la informació relativa a la sol.licitud, justificació i atorgament de subvencions a entitats locals es troba disponible també a Despientitats
 

Noticies de Convenis i subvencions

Dades del departament

Àrea de Serveis a la Persona i Drets Socials

Àrea de Serveis a la Persona
Avinguda de Barcelona, 41
Telèfon: 93 477 00 51
Fax: 93 477 17 27
asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
  • De dilluns a divendres de 9:00 a 14:30h
  • Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00h