Esteu aquí

Reiniciem

 

Reiniciem Sant Joan Despí és el pla per a la reactivació social i econòmica de la ciutat que impulsa l'Ajuntament de Sant Joan Despí en resposta a les conseqüències provocades per la pandèmia de la COVID-19.

El pla, dotat amb 1,6 milions d'euros, vol crear les condicions per reactivar l'activitat econòmica a la ciutat i ajudar les persones, comerços, petites i mitjanes empreses, autònoms i indústries que més hagin patit les conseqüències socials i econòmiques de l’emergència sanitària. Les mesures inclouen beneficis fiscals, ajuts directes, incentius a la contractació, plans d'ocupació i subvencions per als desplaçaments, entre altres.

En aquesta pàgina trobareu informació actualitzada sobre les mesures, ajuts i subvencions que s'endeguin en el marc del pla.

Consulta el Pla Reiniciem Sant Joan Despí

 

SUBVENCIONS PER PROMOURE ACTIVITATS COMERCIALS I DE SERVEIS I EL SUPORT A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES FOMENTANT LA PRESÈNCIA DE LA DONA A L'ÀMBIT DE L'EMPRENEDORIA I LA IMPLEMENTACIÓ DE PLANS D'IGUALTAT

L'Ajuntament posa en marxa subvencions per fomentar les activitats comercials i de serveis, la contractació de persones desocupades i la implementació de plans d'igualtat a les empreses, amb una dotació de 35.000 euros.

Aquestes subvencions consten de cinc línies:

A) Subvenció a la taxa d'obertura d'establiments del municipi (tant per nova activitat com per canvi de titularitat), fomentant l'emprenedoria femenina.

B) Subvenció a les taxes i impostos municipals per obres d'adequació i modernització de l'establiment comercial.

C) Subvenció destinada a la modernització, millora i dinamització dels mercats municipals.

D) Subvenció a la contractació laboral de persones desocupades del municipi.

E) Subvenció destinada a l'elaboració, implementació i registre de plans d'igualtat a les empreses

BASES REGULADORES SUBVENCIONS PROMOURE ACTIVITATS EN EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS I EL SUPORT A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES FOMENTANT LA PRESÈNCIA DE LA DONA A L'ÀMBIT DE L'EMPRENEDORIA I LA IMPLEMENTACIÓ DE PLANS D'IGUALTAT, PER A L'ANY 2020

Com sol·licitar les subvencions?

La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament mitjançant instància genèrica juntament amb la documentació requerida degudament formalitzada.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR (descarregar i omplir els formularis)

  Certificat de domiciliació bancària SEPA.pdf

  Document únic de declaració responsable.pdf

  Instància genèrica-Línies A, B, C.pdf

  Instància genèrica-Línia D.pdf

  Instància genèrica-Línia E.pdf

  Justificació econòmica Línia D.pdf

  Justificació econòmica Línia E.pdf

Un cop omplerts els formularis, cal adjuntar-los a la instància genèrica on line

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 30 de novembre de 2020

 

SUBVENCIONS PER ALS DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PÚBLIC I A LA MOBILITAT SOSTENIBLE PER A JOVES QUE CURSIN ESTUDIS SUPERIORS

L'Ajuntament ofereix subvencions per als desplaçaments dels joves de Sant Joan Despí (fins a 25 anys) que cursin estudis superiors el curs 2020-2021 (cicles formatius de grau superior i estudis universitaris, o estudis assimilats. Queden excloses les persones matriculades a postgraus i masters). Es destinen a aquesta acció 120.000 euros.

Aquestes subvencions compten amb dues línies:

A) Subvenció per les despeses vinculades al desplaçament en transport públic, mitjançant el lliurament directe de títols de transport per cobrir els transports dels dos darrers trimestres del curs acadèmic.

B) Subvenció per a la compra d'una bicicleta elèctrica o patinet elèctric. L'import màxim de subvenció serà del 75% del cost del vehicle, amb un import màxim subvencionable de 200 euros.

BASES REGULADORES SUBVENCIONS DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PÚBLIC I A LA MOBILITAT SOSTENIBLE PER A JOVES QUE CURSIN ESTUDIS SUPERIORS 

Com sol·licitar les subvencions?

La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament mitjançant instància genèrica juntament amb la documentació requerida degudament formalitzada.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR (descarregar i omplir els formularis)

  Sol·licitud de la subvenció.pdf

Certificat de domiciliació bancària SEPA.pdf

Un cop omplerts els formularis, cal adjuntar-los a la instància genèrica on line

Termini de presentació de sol·licituds: del 14 de setembre al 30 d'octubre de 2020

 

AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES DE SANT JOAN DESPÍ ESCOLARITZADES A CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS D'EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA DE LA CIUTAT I CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE FORA DEL MUNICIPI

Amb la finalitat de donar suport a les famílies de la ciutat amb fills i filles escolaritzats, l'Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix ajuts econòmics que reduiran en 10 euros la quota que abonen a l'associació de mares i pares d'alumnes (AMPA). Aquests ajuts seran de caràcter individual i es gestionaran a través de les AMPA dels centres escolars i beneficiaran les famílies amb fills i filles escolaritzats a centres públics i concertats d'infantil, primària o secundària obligatòria de la ciutat i a centres d'educació especial de fora de la ciutat. Aquests ajuts estan dotats amb 33.120 euros.

BASES REGULADORES AJUT ECONÒMIC A FAMÍLIES ESCOLARITZADES A CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS I CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

Com sol·licitar les subvencions?

L'AMPA de cada centre escolar presentarà la sol·licitud telemàticament mitjançant instància genèrica juntament amb la documentació requerida degudament formalitzada.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR (descarregar i omplir els formularis)

  Sol·licitud de la subvenció.pdf

Certificat de domiciliació bancària SEPA.pdf

Un cop omplerts els formularis, cal adjuntar-los a la instància genèrica on line

Termini de presentació de sol·licituds: del 14 de setembre al 15 d'octubre de 2020

 

SUBVENCIONS PER A COMERÇOS I SERVEIS PER FER FRONT A LA CRISI ECONÒMICA GENERADA PER LA COVID-19

L'Ajuntament posa en marxa subvencions, adreçades a comerços i serveis de Sant Joan Despí, per fer front a despeses generades durant l'estat d'alarma i la posada en marxa dels negocis. Es destinen a aquesta acció 300.000 euros.

Aquestes subvencions compten amb dues línies:

A) Subvenció de 300 euros per les despeses vinculades al manteniment de l'activitat dels comerços locals i serveis, per a aquells establiments que hagin estat tancats durant l'estat d'alarma o que hagin patit una pèrdua del 50% de la seva facturació. 

B) Subvenció de fins a 300 euros destinada a la reactivació dels comerços locals i serveis en la seva adaptació digital i la despesa en mesures de prevenció a causa de la COVID-19: fins a 200 euros per a aquells establiments que apostin per la digitalització com a millora del seu negoci i fins a 100 euros per a aquells que acreditin despeses per la compra de material de protecció i prevenció.

BASES REGULADORES SUBVENCIONS PER FER FRONT A LA CRISI GENERADA PER LA COVID-19 

Com sol·licitar les subvencions?

La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament mitjançant instància genèrica juntament amb la documentació requerida degudament formalitzada.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR (descarregar i omplir els formularis)

  Sol·licitud de la subvenció.pdf

Formulari d'acceptació de subvencions.pdf

Certificat de domiciliació bancària SEPA.pdf

  Justificació econòmica.pdf

Un cop omplerts els formularis, cal adjuntar-los a la instància genèrica on line

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 de juliol al 30 d'octubre de 2020

 

SUBVENCIONS DESTINADES ALS COMERÇOS I SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES EN ATUR

Amb la finalitat de promoure la reactivació comercial i afavorir l'ocupació, l'Ajuntament subvencionarà la contractació de persones en atur de la ciutat per part d'activitats comercials i de serveis de Sant Joan Despí. La subvenció serà d'un màxim de 1.540 euros (per mensualitat) durant dos mesos per un contracte de jornada completa (o de dues persones a mitja jornada). Aquesta acció està dotada amb 154.000 euros.

BASES REGULADORES SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES EN ATUR

Com sol·licitar les subvencions?

La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament mitjançant instància genèrica juntament amb la documentació requerida degudament formalitzada.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR (descarregar i omplir els formularis)

Sol·licitud de la subvenció.pdf

Acceptació de les subvencions.pdf

Certificat de domiciliació bancària SEPA.pdf

Formulari d'oferta 1 (Full de compromís de l'empresa).pdf

Formulari d'oferta 2 (Sol·licitud).pdf

Un cop omplerts els formularis, cal adjuntar-los a la instància genèrica on line

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 de juliol al 30 de novembre de 2020

 

 CONTRACTACIÓ DE JOVES DURANT L'ESTIU

L’Ajuntament contractarà fins a una cinquantena de joves de la ciutat durant l’estiu per realitzar tasques a l’espai públic mitjançant els programes Work Experience (per a joves de 18 a 30 anys que hagin finalitzat una formació professionalitzadora) i Treball a l’Estiu (per a joves de 18 a 25 anys que estiguin estudiant una formació reglada). Aquesta acció està dotada amb 80.000 euros. 

La presentació de sol·licituds està tancada.

Noticies de Reiniciem