Esteu aquí

Servei de transport adaptat esporàdic

Servei per atendre les necessitats de mobilitat i desplaçament de les persones amb discapacitat.
El desplaçament serà esporàdic i destinat a activitats lúdiques, culturals, gestions, etc.

Aquest servei, gestionat des del Consell Comarcal del Baix Llobregat, un tipus de transport que vol convertir-se en una modalitat complementària a les ja existents, i arribar, progressivament, a inserir-se en la xarxa de transport públic. Les persones degudament acreditades com a usuàries, podran sol·licitar serveis esporàdics de transport especial durant tots els dies de l’any de 7.00 a 24 hores.

El desplaçament serà esporàdic i destinat a activitats lúdiques, culturals, gestions, etc.

Per poder accedir-hi cal:

  • Estar empadronat a Sant Joan Despí
  • Tenir certificat de reconeixement de discapacitat
  • Superar el barem de mobilitat reduïda
  • Ser usuari/aria de cadira de rodes, o
  • Fer servir bastons o crosses per caminar, o
  • Presentar insuficiència respiratòria greu, insuficiència o malaltia cardíaca i/o greus trastorns de la conducta que impossibiliti l'ús d'un transport públic.

Unitats prestadores del servei:

Equip bàsic de serveis socials Les Planes
Carrer de John F. Kennedy, 4 
Tel. 93 477 01 37

Equip bàsic de serveis socials Sant Pancraç
Passeig del Canal, 2 
Tel. 93 477 12 11

Fitxers adjunts: