Esteu aquí

Preinscripció estudis postobligatoris

 

* A conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 cal reduir al màxim els tràmits presencials substituint-los per accions telemàtiques

 

BATXILLERAT

 

 • Preinscripció del dia 27 de maig al 3 de juny (electrònica o de suport informàtic)

Informació dels centres educatius de Sant Joan Despí que ofereixen Batxillerat:

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
iesffg.cat
iesffg@xtec.cat
93 373 16 11

Institut Jaume Salvador i Pedrol 
agora.xtec.cat/iespedrol
iespedrol@xtec.cat
93 373 06 12

Ateneu Instructiu
ateneuinstructiu.com
col-ateneuinstructiu@xtec.cat
93 373 17 16

Més informació de la preinscripció al Batxillerat a queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 

 • Preinscripció del dia 2 de juny al 8 de juny (electrònica o de suport informàtic)

Informació dels centres educatius de Sant Joan Despí que ofereixen cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional:

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia   
iesffg.cat
iesffg@xtec.cat
93 373 16 11
Oferta formativa 2020-2021:

 • Comerç i Màrqueting
  • Activitats comercials
 • Sanitat
  • Cures auxiliars d’infermeria
  • Emergències sanitàries
    

Més informació de la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional a queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 

 • Preinscripció del dia 10 de juny al 17 de juny (electrònica o de suport informàtic)

Informació dels centres educatius de Sant Joan Despí que ofereixen cicles formatius de grau superior de Formació Professional:

Institut Ferrer i Guàrdia   
iesffg.cat
iesffg@xtec.cat
93 373 16 11
Oferta formativa 2020-2021:

 • Comerç i Màrqueting
  • Gestió de vendes i espais comercials
  • Comerç internacional
    

Més informació de la preinscripció als cicles formatius de grau superior de Formació Professional a queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

 

 • Preinscripció: del 25 de maig al 5 de juny

Amb motiu de la situació excepcional per la COVID-19, preferentment s’haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció via telemàtica.

Presentació telemàtica: descarregueu la sol·licitud de preinscripció que, a partir del 25 de maig, trobareu a queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi. Un cop omplerta, envieu-la al correu electrònic a a8960285@xtec.cat amb la documentació necessària.

Posteriorment a la presentació de la sol·licitud, es posaran en contacte amb vosaltres per realitzar una entrevista telemàtica.

La informació sobre el programa PFI i sobre el procés de sol·licitud està publicada a la web de l’IES Ferrer i Guàrdia (tel. 93 373 16 11) iesffg.cat

Què és el PFI? El Programa de Formació i Inserció-Pla de Transició al Treball proporciona formació en un àmbit professional a joves que han finalitzat l’ESO sense graduar.

A qui s’adreça? A joves d’entre 16 i 21 anys sense el graduat en ESO i que volen formar-se en una professió.

Què ofereix? Assessorament i un pla d’atenció personalitzat, orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa, la iniciació en una professió de manera pràctica i un primer contacte amb el món laboral.

El PFI de Sant Joan Despí ofereix formació en dos perfils:  

 • auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
 • auxiliar en operacions de muntatges en instal·lacions electrotècniques en edificis


 

ESCOLA D’ADULTS

 

 • Preinscripció: del 15 de juny al 29 de juny

Oferta formativa del Centre de Formació d’Adults Arquitecte Jujol de Sant Joan Despí per al curs 2020-2021:

 • Llengües: català (A1, A2 i B1), castellà (A1, A2 i B1), anglès (A1, A2 i A2.2), francès (A1)
 • Formació reglada: Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Formació Instrumental
 • Competic: Inicial, 1, 2 i 3
 • Preparació a les proves lliures: proves d’accés a grau mitjà, proves d’accés a grau superior, proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys

Centre de Formació d'Adults Arquitecte Jujol
C. Tambor del Bruc, 2
agora.xtec.cat/cfajujol
cfajujol@xtec.cat
Tel. 93 373 67 58

La preinscripció al CFA Arquitecte Jujol es farà preferentment de forma telemàtica. En cas que no es pugui fer la preinscripció telemàticament, es podrà sol·licitar la preinscripció presencial amb cita prèvia. Caldrà sol·licitar la cita prèvia a través de la web agora.xtec.cat/cfajujol. L'ús de mascareta serà obligatori per a qualsevol tràmit presencial.

Més informació de la preinscripció a l'educació d'adults a queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/adults