Esteu aquí

Tramitació del carnet municipal de la gent gran

carnet gent gran

El carnet municipal de la gent gran és un carnet acreditatiu que et permet participar en diferents activitats i serveis municipals com ara: poder accedir als serveis de perruqueria, podologia, menjador, tallers ludicoculturals, excursions, etc.

Per tramitar aquest carnet cal que ompliu algún dels següents requisits:

  • Estar empadronat o empadronada a Sant Joan Despí (aquest requisit és imprescindible).
  • Ser major de 60 anys i no estar en actiu.
  • Ser pensionista amb un grau d’invalidesa permanent i absoluta (caldrà aportar documentació i tenir més de 50 anys).
  • Cònjuge menor de 60 anys, sempre que no estigui en actiu.
  • Vídues a partir de 55 anys.

Per poder tramitar-lo cal presentar la següent documentació:

  • La sol·licitud que trobareu als centres cívics del municipi i a l’Àrea de Serveis a la Persona.
  • Dues fotografies (mida carnet).
  • Les acreditacions corresponents al grau d’invalidesa, etc

Podeu tramitar el carnet municipal de gent gran a:

Àrea de serveis a la persona
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51

Centre Cívic Sant Pancraç
Passeig del Canal, 2
Tel. 93 477 12 11

Centre Cívic Les Planes
Carrer de John F. Kennedy, 4
Tel. 93 477 01 47