Esteu aquí

Junta de Govern Local per via telemàtica

dimecres 20/1/2021 19:00h - Ajuntament

Sessió extraordinària de la Junta de Govern per via telemàtica en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Sorteig de membres de mesa electoral per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya 2021