Esteu aquí

L'Ajuntament aprova un paquet d'ajuts per a joves estudiants i per a famílies amb fills escolaritzats

31/07/2020 - Ajuntament

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha aprovat un paquet d'ajuts econòmics que es destinaran als joves estudiants de la ciutat i a les famílies amb fills escolaritzats en l'educació obligatòria o en centres d'educació especial. Aquests ajuts, amb una dotació pressupostària de 153.120 euros, formen part del Pla Reiniciem Sant Joan Despí, per a la reactivació social i econòmica de la ciutat davant la crisi de la COVID-19.

D'una banda, l'Ajuntament oferirà ajuts als joves de la ciutat que cursin estudis superiors per tal de facilitar els seus desplaçaments, ajudar a la seva formació i fomentar la mobilitat sostenible. Els ajuts es destinaran a l'adquisició d'un abonament de transport o d'una bicicleta o patinet elèctrics, per a joves que s'hagin de desplaçar per estudiar.

Les subvencions s'adreçaran a joves de Sant Joan Despí, de fins a 25 anys, que cursin estudis superiors (cicles formatius de grau superior o estudis universitaris). La presentació de sol·licituds a aquestes subvencions s'obrirà a mitjan del mes de setembre.

D'altra banda, l'Ajuntament també ha aprovat ajuts econòmics a les famílies de Sant Joan Despí amb fills i filles escolaritzats a l'educació infantil, primària o secundària obligatòria de la ciutat o en centres d'educació especial de fora de la ciutat, per tal de cobrir despeses de material i activitats pedagògiques o educatives per al proper curs 2020-2021. Aquests ajuts estaran gestionats mitjançant les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) dels centres educatius. La presentació de sol·licituds s'obrirà també a mitjan del mes de setembre.

Aquest nou paquet d'ajuts econòmics del Pla Reiniciem Sant Joan Despí ha estat aprovat pel Ple municipal celebrat el 30 de juliol, per unanimitat de tots els grups municipals. En el marc del Pla Reiniciem Sant Joan Despí, l'Ajuntament de Sant Joan Despí ja ha posat en marxa altres línies d'ajuts econòmics, com les subvencions adreçades als comerços i serveis per les despeses derivades de la crisi de la COVID-19 i per a la contractació de personal.

Altres accions endegades en el marc del Pla Reiniciem Sant Joan Despí han estat la contractació de 46 joves per treballar durant l'estiu i de 12 persones en situació d'atur en el marc d'un pla d'ocupació, la creació d'un servei de mediació entre propietaris i arrendataris dels locals comercials, i d'un servei d'assessorament legal per a temes relacionats amb els ERTO i ajuts derivats de la COVID-19.